Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Maatwerk in hoofdzaken

Je bent hier:

Hoe kunnen we er voor u zijn?

Zorgmaatwerk biedt behandeling en begeleiding aan mensen die een beperking ervaren in het psychisch functioneren. Wij streven naar maatwerk en samen met u kijken we naar de doelen die u wilt bereiken.

Behandeling of begeleiding

Er zijn diverse mogelijkheden van behandeling of begeleiding:

  • Persoonlijke behandeling of begeleiding
  • Woonbegeleiding
  • Groeps- en individuele trainingen

Persoonlijke behandeling/begeleiding
Na het intakegesprek zoeken we een casemanager die het beste bij u past en stemmen we met u af waar en wanneer de zorg wordt opgestart. Bezoeken kunnen zowel bij u thuis als op één van onze locaties plaatsvinden. Bij het starten van de behandeling maakt u met uw casemanager en/of behandelaar een handelingsplan waarin omschreven staat aan welke doelen en op welke manier u gaat werken.

Nieuw bij Zorgmaatwerk
Sinds de zomer van 2012 biedt Zorgmaatwerk in aanvulling op uw persoonlijke gesprekken,beeldschermcommunicatie via E-zie aan. E-zie is er voor iedereen die dat gemakkelijk lijkt. Als u zelf een computer of smartphone heeft, zorgt Zorgmaatwerk voor het benodigde programma.

Woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding: in deze situatie woont u in uw eigen huis waar u naast begeleiding van een casemanager ook ondersteuning van een woonbegeleider kunt krijgen. Deze medewerker richt zich vooral op praktische zaken in huis.

Trainingen

 De volgende groepstrainingen worden door Zorgmaatwerk als aanvulling op de behandeling aangeboden:

Goldsteintraining: dit is een sociale vaardigheidstraining voor mensen die zich onzeker voelen in contact met anderen. Onderwerpen die in de training aan de orde komen zijn onder andere: een praatje maken, je mening geven, omgaan met kritiek enzovoort.

G-training: iedereen maakt wel een een situatie mee waar men graag anders mee om zou willen gaan. In de G-training leer je onderscheid te maken tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.

Running therapie: uit onderzoek is gebleken dat door te bewegen mensen zich beter gaan voelen. Dit geldt onder andere voor mensen met een depressie. Bij de Running therapie wordt u een op maat gemaakt programma aangeboden waarbij u onder begeleiding kunt gaan (hard) lopen.

VERS-training: dit is een training waarin u leert omgaan met emoties en het reguleren daarvan. Dit is bijvoorbeeld voor mensen met Borderlineproblematiek.

Psycho-educatiegroep: in deze groep wordt gesproken met cliënten en of naasten over de symptomen en gevolgen van psychiatrische problematiek en hoe hier mee om te gaan.

Autonomie-groep: Deze training richt zich op het versterken/herstellen van eigen 'ik', om zo  klachtenvermindering en gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit wordt oa bereikt door:
- Vergroten zelfsturend vermogen;
- Versterken zelfgevoel; 
- Grenzen herkennen, erkennen en stellen;
- Beter (leren) omgaan met nieuwe situaties.

Voor meer informatie klik op onderstaand link.

AUTONOMIEGROEP-informatie voor deelnemers (2).pdf

'Van het donker naar het licht. Op mijn tempo en op mijn manier.  Ik kreeg de hulp die bij me paste.'

Mevrouw Hiemstra

''... deze drie mensen hebben, op een hele fijne en duidelijke manier, veel voor mijn ouders betekend.  Ook als dochter heb ik veel steun gehad.'

Dochter van een cliënt

Kosten

Behandeling bij Zorgmaatwerk wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Ook aan de intake zijn kosten verbonden die door ons, via de zorgverzekeraar, gedeclareerd zullen worden. Zorgmaatwerk heeft afspraken over vergoedingen met verschillende ziektekostenverzekeraars. U betaalt een eigen risico afhankelijk van de door u afgesloten verzekering.

Begeleiding wordt vergoed vanuit de gemeente (WMO). Hiervoor betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage. Om aanspraak te maken op begeleiding heeft u een beschikking van de gemeente nodig. U kunt hiervoor een gesprek (keukentafelgesprek) aanvragen bij uw gemeente.  Voor aanvullende informatie zie ook:

  • Centraal Administratie Kantoor (CAK

Cliëntenraad

Zorgmaatwerk heeft een cliëntenraad die maandelijks bijeenkomt. De cliëntenraad bestaat uit cliënten van Zorgmaatwerk en zet zich in voor belangen van cliënten. Men praat met de directie van Zorgmaatwerk en adviseert over onderwerpen waar cliënten mee te maken hebben. Contact met de cliëntenraad kan via mail clientenraad@zorgmaatwerk.nl .

Niet tevreden?

Er zijn veel mensen die gebruik maken van de zorg van Zorgmaatwerk. Alle medewerkers van Zorgmaatwerk doen hun uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. De eerste stap om dit aan de orde te stellen, is dit voor te leggen aan de persoon die dit betreft. Mocht dit niet lukken of u bent niet tevreden over de uitkomst, dan is het mogelijk zelf een klacht in te dienen. Dit kan schriftelijk naar het adres van Zorgmaatwerk t.a.v. de klachtenfunctionaris dhr. D. Buwalda of via het klachtenformulier op onze website.

Klachtenfolder.pdf

Reviews klanten

“... deze drie mensen hebben veel voor mijn ouders betekend en op een hele fijne en duidelijke manier. Ook ik als dochter heb veel steun gehad.”
Dochter van cliënt in tevredenheidsonderzoek

Voor meer informatie

Van maandag tot en met vrijdag kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze medewerkers van het secretariaat. Zij helpen u graag verder op weg.

Telefoon: 0517 – 342 223
E-mail: info@zorgmaatwerk.nl