Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Maatwerk in hoofdzaken

Je bent hier:

Zorgmaatwerk biedt online hulp met E-zie

E-zie laat cliënt en zorgverlener via het beeldscherm met elkaar praten. E-zie is aanvullend op een behandeling en maakt het voor cliënt en zorgverlener eenvoudig om regelmatig contact met elkaar te hebben.

Sommige cliënten hebben behoefte aan regelmatig contact met een hulpverlener. Bijvoorbeeld omdat ze ondersteuning nodig hebben bij het opstarten of structureren van de dag of omdat ze het moeilijk vinden om veel of heftige indrukken te verwerken. Vaak gaat het om korte momenten waarbij het prettig is dat cliënt en hulpverlener elkaar kunnen zien. Om dit mogelijk te maken werkt Zorgmaatwerk met E-zie. Zo kan een cliënt snel en eenvoudig zijn hulpverlener iets vragen. De hulpverlener kan via het beeldscherm een luisterend oor bieden of het steuntje in de rug zijn dat de cliënt op zo’n moment nodig heeft.

Omdat Zorgmaatwerk het persoonlijke contact tussen cliënt en hulpverlener van groot belang vindt, wordt E-zie alleen aanvullend aan een behandeling en altijd in overleg met de cliënt gebruikt.

Om gebruik te kunnen maken van E-zie heeft u een computer of een smartphone nodig. Het programma dat nodig is voor het online contact wordt kosteloos door Zorgmaatwerk aangeboden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden van E-zie, belt u Zorgmaatwerk: via 0517 342 223.