Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Welkom bij Zorgmaatwerk

Zorgmaatwerk biedt behandeling aan volwassenen met een beperking als gevolg van een psychiatrische diagnose. Denk bijvoorbeeld aan een depressie of een ontwikkelstoornis. Als er een vermoeden bestaat van een psychiatrische diagnose kunt u bij ons terecht voor diagnostiek.

Hoe werken we?
Bij Zorgmaatwerk gaan we er van uit dat alle mensen mogelijkheden hebben en dat er altijd kwaliteiten zijn die verder ontwikkeld kunnen worden. Medewerkers van Zorgmaatwerk begeleiden dit proces op een coachende manier. Daarbij zijn gelijkwaardigheid en respect belangrijke waarden in de contacten.

Tijdens een intakegesprek bespreekt u aan welke doelen u wilt werken en wordt een voorlopig behandelplan gemaakt. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om familie en naasten bij de behandeling te betrekken. Na de intake wordt u gekoppeld aan een hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar voert samen met u en eventuele medebehandelaars de behandeling uit op onze locatie in Heerenveen. In sommige gevallen (afhankelijk van uw zorgvraag en zorgverzekering) is het mogelijk uw behandeling in de thuissituatie te doen.