Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Krachtig Noordoostpolder

Categorie  
05 november 2013 08:47 uur

Graag wil ik jullie informeren over hoe de gemeente Noordoostpolder vooruitstrevend aan de slag is met de nieuwe invulling van het sociale domein en de betrokkenheid van Zorgmaatwerk daarin. 

De gemeente wil gaan voor een Krachtig Noordoostpolder, waarbij iedereen bewust is van zijn of haar eigen kracht en die wil inzetten. Voor zichzelf en voor een ander. Zo zijn we in staat ondersteuning anders te organiseren en kan de gemeente er blijvend zijn voor wie echt ondersteuning nodig heeft (woorden heel mooi geformuleerd door de gemeente!!) 

Het is een traject waarin in we al een aantal bijeenkomsten hebben gehad, in april 2012 keken we in ’t Voorhuys met elkaar naar de beleidsuitgangspunten. Een half jaar later zochten we in ateliers naar wat die uitgangspunten betekenen voor de manier waarop we ons organiseren. Weer een half jaar later keken we naar initiatieven die symbool staan voor de nieuwe manier van werken. 

Op 17 oktober jl. was er opnieuw een bijeenkomst van Krachtig Noordoostpolder waarbij de samenwerking tussen alle zorg en welzijn organisaties centraal stond, wij kregen de kans om Zorgmaatwerk te presenteren op de kennismakingsmarkt en contact te zoeken met andere partners in Noordoostpolder.

Titia Jongboom, onze relatiebeheerder, en ik stonden ons mannetje en hebben veel informatie kunnen geven over Zorgmaatwerk en vooral ook veel contacten kunnen leggen met andere zorgprofessionals. Opvallend om te zien dat de meeste organisaties wel bekend zijn, maar als het echt gaat over het aanbod, we eigenlijk niet goed weten wat er te halen valt voor onze doelgroep.

Ook zijn er weer ideeën ontstaan over mogelijke samenwerkingen en gebruik maken van elkaars krachten als zorgorganisaties. 

De gemeente Noordoostpolder (NOP) gaat ook vanuit dit stuk in gesprek met mensen die gebruik maken van de AWBZ/WMO zorg; we hebben samen met Kwintes (ook een aanbieder in de NOP op het begeleidingsstuk) een bijeenkomst georganiseerd waarbij een medewerker van WMO in gesprek gaat met een aantal van onze cliënten en een lid van de cliëntenraad. 

Het is goed om te ervaren dat de gemeente vooruitstrevend aan het werk is!!

Ingeborg Kuperus
Teamleider Emmeloord

<< Vorige pagina