Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Richtlijn voor depressiviteit bij mensen met diabetes gereed

Categorie  
05 december 2013 14:38 uur

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft in samenwerking met VU Medisch Centrum en het Trimbos-instituut de multidisciplinaire richtlijn 'Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes' opgesteld.

Eén op de zes mensen met diabetes heeft last van een depressie of depressieve klachten. Deze klachten worden vaak niet tijdig herkend door zorgverleners waardoor depressiebehandeling niet of te laat start. De multidisciplinaire richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’ wil hier verandering in brengen. Het tijdig signaleren van depressieve klachten en verlenen van extra psychosociale zorg draagt bij aan het voorkomen van verergering van deze klachten en de nadelige gevolgen ervan. 

Alert zijn
De richtlijn geeft aan dat zorgverleners altijd en structureel alert moeten zijn op signalen van spanning en depressieve klachten. Want bij diabetes komt depressie twee keer zo vaak voor als normaal en milde verschijnselen van depressie kunnen zich ontwikkelen tot een ernstige depressie. Vroegtijdig ingrijpen kan dat voorkomen. De richtlijn geeft hiertoe aanbevelingen in termen van signalering, advisering en verwijzing naar het bestaande behandelaanbod.

Meten is weten
Bij een verdenking op depressiviteit kan de zorgverlener gebruikmaken van een aantal gevalideerde vragenlijsten. Er worden aanbevelingen gedaan hoe deze instrumenten in de dagelijkse diabeteszorg in te zetten. Er worden handvatten geboden om stemmingsproblemen en eventuele verwijzing te bespreken.

Opname in NDF Zorgstandaard
De richtlijn is in een aantal regio’s op uitvoerbaarheid getest en is nu gereed voor een brede implementatie. Op basis van deze richtlijn kan de signalering en monitoring van depressieve klachten worden opgenomen in de NDF Zorgstandaard: dé norm voor kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg en -preventie in Nederland.

De richtlijn is tevens geaccordeerd door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen),  de NvvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en de NVMW (Nederlandse vereniging voor maatschappelijk werkers).

Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes.

Samenvatting van de Richtlijn.

<< Vorige pagina