Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Raadpleging zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?

Categorie  
08 september 2014 16:20 uur

Vanaf 1 januari 2015 zal de begeleiding uit de AWBZ overgeheveld worden naar de gemeente. In hoeverre is deze transitie bij cliënten bekend en in hoeverre zijn zij op de hoogte van wat dit voor hun gaat betekenen? Vragen die de koepel Wmo-raden ook heeft en de aanleiding heeft gevormd voor het organiseren van een raadpleging. Hieronder hun betoog.

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Wij - negen cliëntenorganisaties – willen heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren. Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente. Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze verandering. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Dit willen wij weten
Bent u geïnformeerd over de veranderingen en over de overgangsregeling? Begrijpt u wat de informatie voor u betekent? Weet u waar u voor aanvullende informatie terecht kunt?

Doe mee!
De raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd? loopt van 4 september tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook op mantelzorgers! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. We zouden het erg op prijs stellen als u meedoet.

De digitale vragenlijst kan worden ingevuld op www.zorgnaargemeenten.nl. Het invullen  duurt ongeveer 15 minuten. Ga hier direct naar de vragenlijst

Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven? Dat kan ook: bel dan 030 2916 777 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur)

Programma ‘Aandacht voor iedereen’
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken negen organisaties samen om alle betrokken partijen goed voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten. De negen organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz,, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Meer informatie op: www.aandachtvooriedereen.nl

Bron: Koepel Wmo-raden

<< Vorige pagina