Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Verwijsindex ViFZiZeo

Categorie  
20 september 2016 13:07 uur

Wellicht krijgt uw kind ondersteuning van de gemeente in de vorm van jeugdzorg of jeugdhulp. Daarom willen we u graag informeren over het bestaan van Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs (ViF-ZiZeO).

Soms hebben kinderen problemen bij het opgroeien. Om deze kinderen te helpen is een goede samenwerking nodig tussen de school, hulpverleners en instanties. Om gemakkelijk contact met elkaar te maken is er de Verwijsindex. Dit digitale contactinstrument houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan het zelfde kind en zorgt er dan voor dat ze dit van elkaar weten. Zo voorkomen we dat instanties langs elkaar heen werken. Alle gemeenten willen één plan voor een kind, geen twee of meer verschillende.

Een signaal af geven

De school of hulpverlener kan worden gevraagd om een signaal af te geven, instanties kunnen dat ook zelf doen als zij denken dat er opgroei knelpunten zijn. Een signaal afgeven in de Verwijsindex betekent dat de beroepskracht zijn/haar naam koppelt aan die van het kind. De reden waarom een signaal afgegeven wordt, staat niet in de Verwijsindex. Wel het telefoonnummer en het e-mail adres van de beroepskracht. Zijn er twee signalen, dan krijgen die beroepskrachten uit het systeem een berichtje met hun telefoonnummers.

Als hulpverleners inhoudelijke informatie gaan uitwisselen, zullen zij u daarvan op de hoogte stellen en/of u daarvoor uitnodigen.

Wetgeving

De Verwijsindex is een onderdeel van de jeugdwet. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor. De verwijsindex moet zich houden aan de wet bescherming Persoonsgegevens. De medewerkers die signaleren hebben een contract met rechten en plichten ondertekend. Een signaal heeft een looptijd van twee jaar, hierna gaat het naar het archief waar het na vijf jaar uit wordt verwijderd.

Meer informatie

Meer informatie over ViF ZiZeO kunt u vinden op www.verwijsindexfryslan.nl

 

<< Vorige pagina