Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Meet & Match in Heerenveen

Categorie  
29 november 2013 10:26 uur

In Het Posthuis in Heerenveen vond op initiatief van o.a. de Gemeente Heerenveen en Caleidascoop het jaarlijkse evenement ‘Meet en Match’ plaats:

De Meet & Match is een jaarlijks terugkerend, dynamisch netwerk-event waar Heerenveense bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Uitgangspunt is dat bedrijven niet hun financiële middelen hoeven aan te spreken, maar juist gebruik maken van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Bedrijven zetten expertise, goederen of diensten in voor het goede doel. Geen omzet, wel voldoening, verbinden en kennis delen.

Na een inleidend verhaal van de organisatie, burgemeester Tjeerd van der Zwan en Eric Ennema ( Omrop Fryslan) en een klap op de gong kon de ‘handel’ beginnen. Wij hadden ons strategisch en herkenbaar geplaatst in de hal van het gebouw. Dat leverde ons veel belangstelling en gesprekken over en weer op met ketenpartners maar ook met ‘onzichtbare’ ketenpartners.

Adressen werden uitgewisseld met o.a. de VNN Jeugdzorg, woningbouw vereniging Accolade, Humanitas, Stichting Houvast. Concreet gezien gingen wij een ‘match’ aan met Wijkcentrum de As in Heerenveen. Wijkcentra worden op dit moment steeds meer gezien (en gebruikt) als middelpunt (en katalysator) van de samenleving. Dat hier de nodige problematieken (op sociaal, psychisch en verslavingsgebied) spelen is voor ons als Zorgmaatwerk en In Hoofdzaken een bekend gegeven.

Zorgmaatwerk / In Hoofdzaken gaat een compacte training gericht op agressie- en psycho- educatie verzorgen voor een aantal vrijwilligers van dit wijkcentrum. Als wederdienst mogen wij onze folders plaatsen in het wijkcentrum. Daarnaast zullen we gaan verkennen of er voldoende basis is voor verdere samenwerking.

Deze ‘match’ werd met de hamer vastgesteld en kreeg door notariskantoor Savenije een maatschappelijk waarde van 1600,- euro toebedeeld.

Harold Brouwer, SPV'er