Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Cliënttevredenheidsonderzoek

Categorie  
16 november 2015 12:11 uur

Zorgmaatwerk/ In Hoofdzaken wil graag de mening van cliënten weten over haar werk. Vanaf 19 november 2015 wordt daarom de cliënten die in behandeling zijn gevraagd naar hun mening over de behandeling en dienstverlening.

Dit zogenaamde ‘cliënttevredenheidsonderzoek’ zal  worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau:ZorgfocuZ. Dit Bureau is niet aan Zorgmaatwerk verbonden. Het betreft een schriftelijk onderzoek. Een vragenformulier wordt met een begeleidende brief in een blanco enveloppe verzonden. 

De cliëntenraad van Zorgmaatwerk is betrokken bij de meting en heeft toestemming verleend. Ook bij de landelijke meting is de cliëntenraad (LPGGZ) betrokken.

De gegeven antwoorden worden volstrekt anoniem behandeld. Dit betekent dat Zorgfocuz zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens zal omgaan. De cliënt die de vragen heeft beantwoord kan niet worden herkend. Na afloop van het onderzoek worden uw gegevens door ZorgfocuZ vernietigd.

Cliënten die worden benaderd zijn vrij om mee te werken of te weigeren.Heel belangrijk is dat medewerk(st)ers of hulpverleners die betrokken zijn bij Zorgmaatwerk NIET mogen helpen bij het beantwoorden of invullen van de vragen.Cliënten kunnen desgewenst hulp inroepen van een cliëntenvertrouwenspersoon of van de cliëntenraad.

Na het schriftelijke onderzoek worden de gegevens verwerkt. Er wordt een rapport gemaakt, dat wordt besproken met de directie, het personeel en de cliëntenraad. ZorgfocuZ stuurt de resultaten naar de centrale database voor de landelijke meting. Landelijk worden de uitkomsten (anoniem) verwerkt, zodat de resultaten van verschillende GGZ-aanbieders met elkaar kunnen worden vergeleken.