Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Voornemen om Zorgmaatwerk en G-cis over te laten gaan naar GGZ Friesland

Categorie  
28 maart 2019 13:00 uur

KwadrantGroep heeft het voornemen de werkzaamheden van Zorgmaatwerk en G-cis over te laten gaan naar GGZ Friesland.

Door de toenemende complexiteit vraagt psychiatrie om schaalvergroting. Het voornemen om de psychiatrische dienstverlening over te laten gaan naar GGZ Friesland, is daarom een logische stap voor de KwadrantGroep. Door expertise en krachten te bundelen kan de efficiency, kwaliteit en continuïteit beter gewaarborgd worden. Een voorwaarde voor de voorgenomen overgang is dat de Nederlandse Zorgautoriteit zijn instemming verleent. De aanvraag hiervoor is onlangs gedaan.

Uiteraard zullen wij ons ervoor inzetten om de overgang zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Dit doen wij in overleg met patiënten en hun netwerk. Ons uitgangspunt is dat de patiënt zijn/haar behandelaar volgt. Zij kunnen hun behandelaar houden en blijven rekenen op goede psychiatrische zorg. Zorgmaatwerk en G-CIS blijven als team werken vanuit het kantoor in Heerenveen.

Over Zorgmaatwerk/G-cis
Zorgmaatwerk biedt behandeling aan volwassenen en ouderen met een herstelvraag als gevolg van psychiatrische problematiek. G-cis is een gespecialiseerd centrum voor informatieverwerkingsstoornissen zoals AD(H)D en ASS. De organisaties hebben samen 400 cliënten in behandeling. Conform de plannen gaan er 19 medewerkers over naar GGZ Friesland.

Over GGZ Friesland
GGZ Friesland biedt een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen.