Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Trainingen

De volgende groepstrainingen worden door Zorgmaatwerk als aanvulling op de behandeling aangeboden:

Nieuw: Identiteitsversterkende groep
Ben je tussen de 18 en 23 jaar en wil je sterker in je schoenen staan? Meld je aan voor de Identiteitsversterkende groep. Deze groep helpt om het je zelfvertrouwen te vergroten en de baas te worden over je eigen gedrag, gevoelens en gedrag. Samen ga je aan de slag met thema’s  zoals: assertiviteit, zelfvertrouwen, gezin, vriendschap en relaties, zelfbeeld, seksualiteit en lichaamsbeeld.

G-training
Iedereen maakt wel een een situatie mee waar men graag anders mee om zou willen gaan. In de G-training leer je onderscheid te maken tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.

Running therapie
Uit onderzoek is gebleken dat door te bewegen mensen zich beter gaan voelen. Dit geldt onder andere voor mensen met een depressie. Bij de Running therapie wordt u een op maat gemaakt programma aangeboden waarbij u onder begeleiding gaat (hard)lopen.

VERS-training
Tijdens de VERS-training leert omgaan met emoties en het reguleren daarvan. Dit is bijvoorbeeld voor mensen met Borderlineproblematiek.

Psycho-educatiegroep
In de psycho-eductiegroep wordt gesproken met cliënten en of naasten over de symptomen en gevolgen van psychiatrische problematiek en hoe hier mee om te gaan.

Autonomiegroep
De autonomiegroep richt zich op het versterken/herstellen van eigen 'ik', om zo klachtenvermindering en gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door: 

  • Vergroten zelfsturend vermogen
  • Versterken zelfgevoel
  • Grenzen herkennen, erkennen en stellen
  • Beter (leren) omgaan met nieuwe situaties

In de bijlage leest u meer informatie over de Identiteitsversterkende groep en de Autonomiegroep. 

Systeemtherapie
Systeemtherapie richt zich op de behandeling van relaties die onder druk staan. Onder het systeem valt elke denkbare relatie, zoals uw gezin, partner, werk et cetera. De systeemtherapeut staat stil bij de ontstane problemen, maar heeft ook oog voor de positieve kanten en stimuleert bij het zoeken naar oplossingen.
 

Systeemtherapie.pdf
Autonomiegroep.pdf
Identiteitsversterkende groep.pdf