Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Gemiddelde wachttijden

Gemiddelde wachttijd Zorgmaatwerk
Per 1 januari 2020

W1: Wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek: 4 weken
W2: Wachttijd tussen intakegesprek en start behandeling: 2 weken

Gemiddelde wachttijd G-CiS
Per 1 januari 2020

W1: Wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek: 4 weken
W2: Wachttijd tussen intakegesprek en start behandeling: 2 weken

W1 = de tijd in weken tussen aanmelding en het intakegesprek
W2 = de tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling

Wachttijdbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).