Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Gemiddelde wachttijden

Gemiddelde wachttijd Zorgmaatwerk
Per 10 september 2018

Wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek: 4 weken
Wachttijd tussen intakegesprek en start behandeling: 2 weken

Gemiddelde wachttijd G-CiS
Per 10 september 2018

Wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek: 4 weken
Wachttijd tussen intakegesprek en start behandeling: 2 weken

Wachttijdbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).