Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Zorgprogramma Volwassenen Zorgmaatwerk

Dit zorgprogramma beschrijft hoe en op welke wijze door Zorgmaatwerk zorg geboden wordt aan mensen die vanwege psychiatrische problematiek een hulpvraag t.a.v. behandeling en begeleiding hebben. Uitgangspunt is dat de behandeling en begeleiding ambulant en dicht bij huis plaats vindt, in nauwe aansluiting met de huisarts. Behandeling vindt plaats volgens richtlijnen en wordt geprotocolleerd uitgevoerd. Voortgang en effectiviteit wordt via meetbare doelen vastgesteld en ondersteund door ROM meting.

Dit zorgprogramma beschrijft hoe en op welke wijze door Zorgmaatwerk zorg geboden wordt aan volwassenen vanaf 18 jaar die vanwege psychiatrische problematiek een hulpvraag t.a.v. behandeling hebben. Uitgangspunt is dat de behandeling ambulant en dicht bij huis plaats vindt, in nauwe samenwerking met uw eigen netwerk. Behandeling vindt plaats volgens richtlijnen en wordt geprotocolleerd uitgevoerd. Voortgang en effectiviteit wordt via meetbare doelen vastgesteld en ondersteund door ROM meting.

De zorg wordt laagdrempelig aangeboden en is cliënt- en herstelgericht. We zoeken wij naar manieren om contact te leggen met cliënten die daar moeite mee hebben en we nemen de tijd voor het opbouwen van de behandelrelatie. We werken samen met huisartsenpraktijken, maar ook met het verschillende meldpunten zoals Veilig Thuis of de gemeenten en andere betrokkenen

De doelgroep
De doelgroep van Zorgmaatwerk is mensen die voor hun psychiatrische problematiek diagnostiek, behandeling en begeleiding vragen. Bij volwassenen zijn in hoofdzaak angst- en stemmingsproblematiek voornamelijk de reden voor aanmelding. Dit kunnen geneesbare aandoeningen zijn. Daarnaast bestaat er een groep die te kampen heeft met chronisch psychiatrische problematiek waar ondersteuning in de thuissituatie gewenst is om stabiliteit te behouden en ter preventie van terugval. 
Bij G-CIS (gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen), onderdeel van Zorgmaatwerk en gericht op diagnostiek van ASS en AD(H)D,  komen ook cliënten met ontwikkelingsstoornissen voor verdere behandeling en begeleiding naar Zorgmaatwerk.

De doelgroep van Zorgmaatwerk zijn mensen die in het leven door de psychiatrische aandoening op meerdere levensgebieden vastlopen waardoor er langdurige zorg nodig is. Bij volwassenen zijn in hoofdzaak angst- en stemmingsproblematiek voornamelijk de reden voor aanmelding. Daarnaast bestaat er een groep die te kampen heeft met chronisch psychiatrische problematiek waar ondersteuning in de thuissituatie gewenst is om stabiliteit te behouden en ter preventie van terugval.