Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Algemene voorwaarden

Op al onze behandelingen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland van toepassing.

Wat zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz (ALV)?
Als u hulp krijgt van In Hoofdzaken b.v., dan maken we samen afspraken over de zorg. Bij deze afspraken horen de ALV. In de ALV staat niet welke hulp iemand nodig heeft, maar wel waar In Hoofdzaken b.v. en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy. Maar ook welke informatie In Hoofdzaken b.v. u moet geven. En dat u zich moet legitimeren.

Rechten en plichten
De regels van de ALV zijn niet nieuw. In de ALV staan onderwerpen die op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst al langer gelden. Die wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De leveringsvoorwaarden zijn landelijk vastgesteld en tot stand gekomen in overleg tussen GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGZ, de Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaand pdf.

 

 

algemene leveringsvoorwaarden ggz (2).pdf