Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

De mensen van Zorgmaatwerk

De behandelaren van Zorgmaatwerk zijn ervaren, goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold. En ze staan voor de visie van Zorgmaatwerk: sterk in psychische zorg, er voor u willen zijn en hechten veel waarde aan autonomie en zelfverantwoordelijkheid centraal staan. Onze behandelaren hebben een coachende rol en staan naast u.

Behandelaren

Bij Zorgmaatwerk werken de volgende behandelaren

  • Psychiaters
  • Psychologen
  • Verpleegkundig Specialisten
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
  • Casemanagers (o.a. (psychiatrisch) verpleegkundigen en pedagogen)
  • Systeemtherapeut
  • Ervaringsdeskundige

'Niet het probleem of de ziekte is het uitgangspunt, maar het zoeken naar iemands mogelijkheden ondanks de kwetsbaarheden die er zijn, dat is wat ik belangrijk vind in de behandeling.'