Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Verwijzers

U kunt verwijzen naar Zorgmaatwerk voor psychiatrische diagnostiek en behandeling.

Volwassenen

Wij werken (ambulant) vanuit vestigingen gelocaliseerd in Leeuwarden en Heerenveen. Intakegesprekken vinden op kantoor plaats.

Bij mensen vanaf ongeveer 60 jaar is de kans groter dat lichamelijke ziekten een rol spelen bij het ontstaan van psychiatrische problemen. Ook kan er sprake zijn van (beginnende) geheugenklachten. Dit alles vraagt om specifieke kennis en ervaring. Onze expertise omvat de diagnostiek en behandeling/begeleiding van psychiatrische stoornissen bij ouderen.

Ketenzorg

Omdat Zorgmaatwerk zo goed mogelijk wil afstemmen op de behoeften van de cliënt vinden wij het belangrijk de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar af te stemmen, zodat een zo goed mogelijk aanbod ontstaat. Zorgmaatwerk werkt o.a. samen met gemeenten, re-integratiebedrijven, ziekenhuizen, huisartsen etc.