Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Verwijzers

U kunt verwijzen naar Zorgmaatwerk voor psychiatrische diagnostiek en behandeling.

Geef bij verwijzing voor behandeling duidelijk aan of het om de generalistische Basis GGZ gaat of de Specialistische GGZ. 

Volwassenen

Volwassenen kunnen terecht bij Zorgmaatwerk vanaf 18 tot 60 jaar. Wij werken (ambulant) vanuit verschillende locaties verspreid over Friesland, Noordoost polder en Noord Holland. Intakegesprekken vinden bij de cliënt thuis of op kantoor plaats.

Ouderen

Bij mensen vanaf ongeveer 60 jaar is de kans groter dat lichamelijke ziekten een rol spelen bij het ontstaan van psychiatrische problemen. Ook kan er sprake zijn van (beginnende) geheugenklachten. Dit alles vraagt om specifieke kennis en ervaring. Onze expertise omvat de diagnostiek en behandeling/begeleiding van psychiatrische stoornissen bij ouderen.

Ketenzorg

Omdat Zorgmaatwerk zo goed mogelijk wil afstemmen op de behoeften van de cliënt vinden wij het belangrijk de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar af te stemmen, zodat een zo goed mogelijk aanbod ontstaat. Zorgmaatwerk werkt o.a. samen met gemeenten, re-integratiebedrijven, ziekenhuizen, huisartsen etc.