Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

POH-GGZ in de huisartsenpraktijk

Sinds een aantal jaren hebben Praktijk Ondersteuners Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) van Zorgmaatwerk & G-Cus zitting bij huisartsen. Dit zijn ervaren beroepsbeoefenaars met brede ervaring binnen de GGZ.

Onze collega’s werken bij de huisarts in de praktijk en ondersteunen patiënten met psychische klachten. Veel klachten van patiënten die bij de huisarts komen vragen wel om aandacht, maar doorverwijzen is vaak een te grote stap. U kunt hierbij denken aan klachten die gerelateerd zijn aan relatieproblemen, rouw, levensfaseproblematiek, burn-out enzovoort.

Met de POH-GGZ kan iemand het in een aantal gesprekken hebben over de dingen waar men ( in het dagelijks leven) tegenaan loopt. Hier zal ook gekeken worden welke praktische mogelijkheden er zijn en welke vorm van hulpverlening er eventueel verder nog mogelijk is.

Het tijdig behandelen van klachten kan vaak het ontstaan van problematiek met veel impact op alle levensgebieden voorkomen.

Nazorg

Het kan ook zijn dat uw nazorgcontact vanuit de GGZ wordt overgedragen aan de POH-GGZ, om u zo laagdrempelig bij te staan als dat gewenst is.

Stepped care

De POH-GGZ werkt volgens het stepped care principe. Dat betekent dat er zo veel hulp als nodig is, geboden wordt, maar niet meer dan noodzakelijk.

Familie en andere naasten

Het is belangrijk om, zowel bij lichtere als bij ernstigere klachten, familie, vrienden of andere naasten te betrekken. Zij blijven onderdeel van uw leven, ook als de hulpverlening op een dag stopt. Wij vinden het van belang dat die betrokkenheid er over en weer is om met elkaar te zorgen dat uw leven weer op de rails komt en blijft. Al deze zaken worden uiteraard zorgvuldig me u afgestemd.

Bijstaan van de huisarts en de POH-GGZ

De deskundigheid van de psychiater of de verpleegkundig specialist GGZ van Zorgmaatwerk/ In Hoofdzaken kan desgewenst ingeroepen worden. Dit kan een vraag zijn over medicatie, diagnose of bijvoorbeeld een behandeladvies.

Het kort inzetten van deze medewerkers is ook mogelijk, zodat op deze manier een verwijzing naar de tweede lijn voorkomen kan worden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem van der Kooi, hoofd algemene zaken. Hij is te bereiken via ons centrale telefoonnummer: 0517 - 342 223 of e-mail: wvdkooi@zorgmaatwerk.nl